PohádkoslovíJaromír Jech

(1918—1992)

 

 

Knižní edice, komentáře a studie (chronologicky)

  Kladské povídky. Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín. K vydání připravil, srovnávacími a edičními poznámkami, doslovem a slovníčkem opatřil Jaromír Jech. Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Sv. 1. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 7. SNKLHU, Praha 1958, 454 + (10) str.

Obsah.

 

  Lidová vyprávění z Kladska. Z úst lidu zapsal, uspořádal, úvodní studii "O kladských lidových povídkách" napsal a poznámkami doprovodil Jaromír Jech. Lidové umění slovesné. Řada B, svazek 5. SNKLHU, Praha 1959, 537 + (3) str.

Obsah.

 

 

  Německé pohádky. Bratři Grimmové. Podle originálu Kinder- und Hausmärchen (1957) přeložila Helena Helceletová. Předmluvu a poznámky napsal Jaromír Jech. Klasické sbírky světového folklóru. Sv. 2. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 12. SNKLU, Praha 1961, 547 + (9) str.

Obsah.

 

  Lidové povídky z Podkrkonoší. I. Podhoří západní. Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín. K vydání připravil, srovnávacími a edičními poznámkami, seznamem místních jmen a slovníčkem opatřil a doslov napsal Jaromír Jech. Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Sv. 2. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 16. SNKLU, Praha 1964, 599 + (9) str.

Obsah.

 

  Maďarské lidové pohádky. Výbor uspořádal a předmluvu "Maďarské lidové pohádky" a poznámky napsal Gyula Ortutay. Z různých maďarských originálů přeložila Magda Reinerová. Předmluvu a poznámky z anglického textu Hungarian folk tales přeložila Květa Veselá za odborné spolupráce Jaromíra Jecha. Poznámku k českému vydání napsal a poznámky doplnil Jaromír Jech. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 18. Odeon, Praha 1966, 319 + (5) str.

Obsah.

 

  Lidové povídky z Podkrkonoší. II. Úkrají východní. Z úst lidu zapsal Josef Štefan Kubín. K vydání připravil, poznámkami, doslovem, seznamem místních jmen a slovníčkem opatřil Jaromír Jech. Folkloristické dílo Josefa Štefana Kubína. Sv. 3. Lidové umění slovesné. Řada A, svazek 20. Odeon, Praha 1971, 514 + (14) str.

Obsah.

 

  Na vaši radost. Josef Štefan Kubín. Pohledem do díla doprovází Jaromír Jech. Předmluva Otakar Chaloupka. Převážně z rukopisné pozůstalosti vybral, uspořádal, o přepisy vlastních magnetofonových záznamů rozšířil, textově připravil, slovem a slovníčky doprovodil Jaromír Jech. Přebal Cyril Bouda. Edice Prostor, próza. Hradec Králové, Nakladatelství Kruh, 1985, 427 + (5) str.

Obsah: ...

 

Komentovaný výbor českých pohádek v jazyce německém

  Tschechische Volksmärchen. Herausgegeben, Nachwort von Jaromír Jech. Aus dem Tschechischen übersetzt von Franz Peter Künzel. Volksmärchen. Internationale Reihe, Bd. 3. Rütten & Loening, Berlin 1961, 8°, 591 Seiten.

 

 

 

  Tschechische Volksmärchen. Herausgeber Jaromír Jech. Bemerkungen zur 2. Auflage von Jaromír Jech. Übersetzung und deutsche Fachbearbeitung der 2. Auflage von Wilfried Fiedler. Volksmärchen – eine internationale Reihe. Zweite vollständige überarbeitete und erweiterte Auflage. Akademie-Verlag, Berlin 1984, 526 Seiten.

Inhaltsverzeichnis.

 

Vlastní zpracování, výbory a úpravy pohádek

  Povídá babička povídačku. Jaromír Jech. Doslov Jaromír Jech. Ilustroval František Skála. Pro nejmenší. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962 (1. vydání, náklad 30 000 výt.), 177 + (3) str. — Viz 2. upravené vyd. (1969).

Obsah:

Tak byl jeden pes /5/
Zajíc a liška /7/
Červená karkulka /10/
Hadí král /15/
Bohatý František a Krakonoš /18/
Falešná koza /22/
O zlé koze /25/
Jak jsem šel na vandr /31/
Žáby ve smetaně /36/
Poklad v Homoli /38/
O vlku a sedmi kůzlátkách /42/
Kocour v botách /46/
Žebrák a čert /51/
Lesní chaloupka /54/
Uplakaný Honzíček /62/
Zaječí vejce /66/
Koláč /69/
Jak závodil zajíc s ježkem /77/
Zloděj na hrachovém poli /81/
Jak koza chytila vlka /86/
Přáné v prstenu /91/
Dva draci /96/
Krakonošův hrách /103/
O pejskovi a kočičce /107/
O pidimužících /111/
Vděčná zvířata /114/
Tři dárky /120/
Jak se kočička odvděčila /126/
Hezká mladá nevěsta /129/
Bílý jelen /134/
Vodník v lesním rohu /139/
Kocourek Mourek a kuřátko Pípátko /145/
Mlýn v Jelenově /150/
Vandrovník a had /155/
O zlém hraběti /160/
Nespokojená husička /169/
Povídá babička povídačku /172/

Doslov /175/

  Moudrý rozsudek. Jaromír Jech. Ilustrovala Věra Faltová. Korálky, sv. 27. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962 (náklad 45 000 výt.), 26 str.

 

 

 

 

  Žerty s hastrmany a čerty. Jaromír Jech. Ilustroval František Skála. Edice Z pohádky do pohádky. Praha, SNDK, 1965 (1. vyd., náklad 25 000 výt.), 223 str.

Viz 2. vydání z roku 1988.

Obsah: ...

 

 

  Povídá babička povídačku. Jaromír Jech. Ilustroval František Skála. Pro děti od 5 let. Praha, Albatros 1969 (2. upravené vyd., náklad xx 000 výt.), 165 str.

Obsah: (viz vydání z roku 1962).

 

 

  O hastrmanech. Jaromír Jech. Ilustroval Alois Mikulka. Pírka ptáka ohniváka, sv. 30. Praha, Lidové nakladatelství 1969 (náklad xxx výt.), 32 str.

Obsah:

Forman a zelený mužíček 
Nenadálý společník 
Statný koníček 

 

  Pohádky z naší zahrádky. Jaromír Jech. Ilustroval Jan Kubíček. Edice Petrklíč. Řídí Milada Matějovicová. Praha, Práce 1970 (náklad 50 000 výt.), 236 str.

Obsah: ...

 

 

  Z Krakonošovy mošny. Jaromír Jech. Ilustroval František Skála. Edice Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros 1982 (1. vyd., náklad 50 000 výt.), 202 + (6) str.

Přetištěno roku 2007 jako Krkonošské pohádky.

Obsah:

Krakonošova mošna /5/
Jak se Krakonoš dostal do Krkonoš /7/
Proč se na Krakonoše nemá volat Rýbrcoule /17/
Kytka pro milého /29/
Skočcový kořen /35/
Dva zázrační lékaři /47/
O Marii Terezii a o pruském králi /57/
Pytel přede dveřmi /69/
O bohatém Františkovi /73/
Dukáty ve vejcích /78/
O dvou tetkách /85/
Krakonošův hrách /94/
O šikovném nešikovi /98/
Půjčka na věky věků /107/
O sklenáři a jeho ženě /114/
Dlouhý nos za lhaní /123/
Kouzelné dudy /131/
Jablka z Krakonošovy zahrádky /150/
Divotvorný mlýnek /178/
Proč Krakonoš tak tvrdě usnul /197/
Až se Krakonoš probudí /203/

Ediční poznámka /205/

  Žerty s hastrmany a čerty. Jaromír Jech. Ilustroval František Skála. Edice Z pohádky do pohádky. Praha, Albatros, 1988 (2. vyd., náklad xx 000 výt.), 211 str.

Viz 1. vydání z roku 1965.

Obsah:

Bylo — nebylo /7/

Kde se perou dva, třetí vyhrává /9/
Statný koníček /11/
Pýcha předchází pád /14/
Nenadálý společník /17/
Kanonýrský guláš /21/
Ještě štěstí, že jsem levák /30/
O staré, donošené punčoše /33/
Veselá svatba /37/
Proč čert nechce s havířem nic mít /41/
Vodník u řezníka /49/
Čert v hájovně /53/
O barevných pentličkách /58/
Jedno, dvě, tři, čtyři, pět /61/
Jak se Janek zachránil /70/
Forman a zelený mužíček /74/
O nebojácném Honzovi /90/
O hastrmankách /99/
Vytrestaný tanečník /106/
Švec a čert /109/
Jak havíř přišel na svět /123/
Hastrmanova žena /125/
Jak se z Nouzína vystěhovala nouze /131/
Návštěva ze splavu /146/
Bohatý úlovek /152/
O nepolepšitelném učedníkovi /157/
Jak vodník vytrestal pána /165/
Až všechno listí opadá /173/
Kolik je čertovi let /181/
O medvědáři, medvědovi a opičkách /186/
Vodník pod vojenskou mírou /195/
O nejhloupějším čertovi /200/
Poslední pohádka před spaním /211//

Doslov /214/

 

 

  Každý chvilku tahá pilku. Na motivy starých bajek vypravuje Jaromír Jech. Ilustrovala Eva Natus-Šalamounová. Korálky, sv. 163. Praha, Albatros 1988 (náklad 40 500 výt.), 32 str.

 

 

 

 

  Krkonošské pohádky. Jaromír Jech. Ilustroval Karel Řepka. Praha, Nakladatelství XYZ 2007, 244 + (4) str.

Krkonošské pohádky vyšly v roce 1982 pod názvem Z Krakonošovy mošny.

Obsah: (viz vydání z roku 1982).

 

 

  Krakonoš. Vyprávění o vládci Krkonošských hor od nejstarších časů až po dnešek. Shromáždil a slovem doprovodil Jaromír Jech. Edice Fabula, sv. 1. Praha, Nakladatelství PLOT, 2008, 23 cm, 440 str.

Obsah: ...

 

 

 

Studie věnované Boženě Němcové

  Josef Spilka — Jaromír Jech, „Neznámé pohádkoslovné poznámky Boženy Němcové“, Český lid 49/3 (1962), s. 115-120.

  Božena Němcová, Učeň nad mistra. Textově připravil, studii o rukopisu a črtu o ilustrátorovi napsal Jaromír Jech. Ilustroval Cyril Bouda. V České Skalici, Muzeum Boženy Němcové 1979 (náklad 2000 výt.), 8°, 23 str. + 1 volná příloha.

Příloha: Faksimile rukopisu pohádky Boženy Němcové „Učeň nad mistra“. — Vydáno u příležitosti výstavy Cyrila Boudy a Mezinárodního roku dítěte.

Text byl úplně poprvé otištěn až pět let po znovuobjevení v roce 1972: Lidová demokracie, příloha Neděle s LD, 31. 12. 1977, str. 10.

 


Literatura

  Šrámková, Marta: „O životě a díle Jaromíra Jecha, 1918—1992“, Národopisná revue. Strážnice, Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1992, č. 4, s. 153–155.

  jps (Jana Pospíšilová) + rj (Richard Jeřábek): „Jech Jaromír“, in: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Biografická část. Hlavní redaktoři Stanislav Brouček a Richard Jeřábek. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., v Praze / Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně / Praha, Mladá fronta 2007, s. 94-95.

Soupis díla Jaromíra Jecha

  Jaromír Jech (1918—1992). Sestavila Viera Gašparíková. Bibliografická příloha Národopisné revue, č. 8. Strážnice, Ústav lidové kultury 1996, 23 cm, 34 str. — Online: NULK

 

Náhledy obálek jsou vesměs zapůjčeny z internetu, dílem ofotografovány po knihovnách.

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví