Pohádky
matky Husy
Contes de ma mère l'oye

Charles Perrault

Přeložil František Hrubín (1972)*

Přehled pohádek

 

Pohádky matky Husy (1972)

Les Contes de Charles Perrault

Poznámky

POHÁDKY VERŠEM

[1.]

Griselda /7/

La Marquise de Salusses ou la Patience de Griselidis (1691)

ATU 887: Griselda. Viz Boccaccio, Dekameron X, 10.

[2.]

Oslí kůže /45/

Peau d'âne (1694)

AT 510B: The Dress of Gold, of Silver, and of Stars. ATU 510B: Peau d'Asne. (Cap o'Rushes. Donkey Skin. All Kinds of Fur. Allerleirauh.)

[3.]

Směšná přání /71/

Les Souhaits ridicules (1693)

At 750A: The Wishes. ATU 750A: The Three Wishes. (The Poor and the Rich.)

POHÁDKY PRÓZOU

[4.]

Princezna ve spícím lese /81/

La Belle au bois dormant (1697)

ATU 410: Sleeping Beauty. (Dornröschen, La bella addormentata.)

[5.]

Červená karkulka /93/

Le Petit Chaperon rouge (1697)

AT 333: The Glutton. ATU 333: Little Red Riding Hood. (Petit Chaperon Rouge, Cappuccetto rosso, Rotkäppchen)

[6.]

Modrovous /98/

La Barbe bleue (1697)

AT 312: The Giant-killer and his Dog. ATU 312: Maiden-Killer (Bluebeard).

[7.]

Kocour v botách /106/

Le Maître chat ou le Chat botté (1697)

ATU 545: Puss in Boots.

[8.]

Víly /113/

Les Fées (1697)

AT 480: The Spinning-Women by the Spring. The Kind and the Unkind Girls. ATU 480: The Kind and the Unkind Girls.

[9.]

Popelka aneb Skleněný střevíček /118/

Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre (1697)

ATU 510A: Cinderella. (Cenerentola, Cendrillon, Aschenputtel.)

[10.]

Princ Chocholouš /128/

Riquet à la houppe (1697)

Srv. ATU 440: The Frog King Or Iron Henry.

[11.]

Paleček /137/

Le Petit Poucet (1697)

AT 327B: The Dwarf and the Giant. ATU 327B: The Brothers and the Ogre.


Překlady do češtiny

  Charles Perrault: Povídky a příběhy z minulých časů. Z francouzštiny přeložil V. Jiřina. S obr. G. F. Wattse. Dětská knihovna. Sv. 2. Red. K. Vetter. Praha, Alois Hynek 1911, 12°, 92 str.

Obsah: ...

  Karel Perrault: Princ Chocholouš. Z francouzštiny přeložil a doslov napsal V. F. Suk. Ornamentace pro tuto knížku kreslil V. H. Brunner. Edice Pohádková kytice, sv. 6. Pořádá a vydává Přemysl Plaček v Pacově 1916, 8°, 47 + (1) str. — Online: Kramerius.

Obsah: Princ Chocholouš. Oslí kůže. Víly.

 

 

 

 

  Charles Perrault: Kocour v botách. Z francouzského originálu Charles Perrault et Mme D'Aulnoy Contes en vers et en prose přeložil František Hrubín. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Edice Korálky, sv. 4. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958 (1. vyd. v SNDK; náklad 70 000 výt.), 21 cm, 14 str.

 

 

 

 

 

  Charles Perrault: Popelka aneb Skleněný střevíček — Princ Chocholouš. Z francouzského originálu Charles Perrault et Mme D'Aulnoy Contes en vers et en prose přeložil František Hrubín. Ilustroval Jan Kudláček. Edice Korálky, sv. 34. Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958 (1. vyd. v SNDK; náklad 50 000 výt.), 21 cm, 29 str.

 

 

 

 

 

  Charles Perrault: Pohádky. Z francouzského originálu Les contes de Charles Perrault přeložil a poznámku napsal František Hrubín. Ilustroval Jiří Trnka. Nesmrtelní, sv. 47. Praha, SNKLHU 1960 (1. vyd. v SNKLHU; náklad 20 000 výt.), 8°, 155 str.

 

 

 

 

 

  Charles Perrault: Kocour v botách. Z francouzského originálu přeložil František Hrubín. Ilustrovala Helena Zmatlíková. Edice Korálky, sv. 58. Praha, Albatros 1970 (1. vyd. v Albatrosu; náklad 50 000 výt.; další vyd. 1975, 1987), 21 cm, 32 str.

Obsah: Kocour v botách. Popelka aneb Skleněný střevíček. Princ Chocholouš. Víly.

 

 

 

 

  Charles Perrault: Pohádky matky Husy Z původního francouzského vydání Les Contes de Charles Perrault, vydaného nakladatelstvím Flammarion v Paříži, přeložil a poznámku napsal František Hrubín. Ilustroval Jiří Trnka. Pro čtenáře od 9 let. Praha, Albatros 1972 (2. vyd., v Albatrosu 1. vyd.; náklad 20 000 výt.), 24,5 x 16,5 cm, 149 + (3) str.

Vydáno k mezinárodnímu roku knihy 1972.

 

 

 

 

  Charles Perrault: Pohádky matky Husy. Přeložil František Hrubín. Ilustroval František Skála ml. Klub mladých čtenářů. Pro čtenáře od 9 let. Praha, Albatros, 1989 (v Albatrosu 2. vyd.; náklad 41 000 výt.), 24 cm, 126 str.

 

 

 

 

 

  Charles Perrault — Marie-Catherine d'Aulnoy — Jeanne-Marie Leprince de Beaumont: Francouzské pohádky. Z francouzského originálu Les Contes de Charles Perrault, vydaného nakladatelstvím Flammarion, Paříž b. d., přeložil František Hrubín. Pohádky Marie-Catherine d'Aulnoy a Jeanne-Marie Leprince de Beaumont přeložila z francouzských originálů Contes de Fées,vydaného nakladatelstvím Librairie Hachette, Paříž 1924. a Les Contes de Perrault, vydaného nakladatelstvím Seghers, Paříž 1978, Tamara Sýkorová, verše přeložil Gustav Francl. Doslovem opatřil Zdeněk Hrbata. Ilustrovala Markéta Prachatická. Klub čtenářů. Svazek 619. Praha, Odeon 1990 (náklad 86 000 výt.), 24 cm, 347 + (5) str.

Obsah:

Charles Perrault: POHÁDKY VERŠEM   Griselda /11-46/. Oslí kůže /47-71/. Směšná přání /73-81/.
POHÁDKY PRÓZOU   Princezna ve spícím lese /87-99/. Červená karkulka /101-107/. Modrovous /109-117/. Kocour v botách /119-129/. Víly /131-137/. Popelka aneb Skleněný střevíček /139-148/. Princ Chocholouš /149-161/. Paleček /163-177/. Poznámka překladatelova /178/.

Marie-Catherine d'Aulnoy: Bílá kočka /181-227/. Modrý pták /229-272/. Laň v lese /273-314/.

Jeanne-Marie Leprince de Beaumont: Kráska a zvíře /319-335/.

Kouzelná pohádka a francouzský klasicismus (Doslov Zdenka Hrbaty) /336-347/.

  Pohádky Charlese Perraulta. Přeložil František Hrubín. Ilustrovala Zdenka Krejčová. Praha, Aventinum, 1995 (v Aventinu 1. vyd.), 33 cm, [96] str.

 

 

 

 

 

 

  Charles Perrault: Francouzské pohádky & bajky. Přeložili František Hrubín (Pohádky matky Husy) a Gustav Francl (Bajky). Ilustrovala Eva Frantová-Frühaufová. Praha, Nakladatelství BRIO 2001 (1. souborné vydání), 30 cm, 366 str.

 

 

 

 

 

  Charles Perrault: Pohádky & bajky. Přeložili František Hrubín (Pohádky matky Husy) a Gustav Francl (Bajky). Doslov napsala Helena Kupcová. Ilustrovala Eva Frantová-Frühaufová. Edice BRIO. Praha, Nakladatelství Slovart 2015 (ve Slovartu 1. vyd.), 26 cm, 198 + (2) str.

 

 

 

 

 

Prameny a další literatura

  P. Darmancour (Charles Perrault): Histoires, ou Contes du temps passé, avec des moralitez. Paris, Claude Barbin, 1697. — Online: gallica.bnf.fr (Bibliothèque nationale de France).

Frontispice z rukopisu
z roku 1695
(srv. Wikisource)

Frontispice a titulní list z vydání z roku 1697
(srv. gallica.bnf.fr [Bibliothèque nationale de France])

  Charles Perrault, The Complete Fairy Tales. Translated with an Introduction and Notes by Christopher Betts. With illustrations by Gustave Doré. Oxford University Press, 2009.

 

Zkratky

AT

Aarne, Antti — Thompson, Stith: The Types of the Folk-Tale. A Classification and Bibliography. FF Communications, no. 184. Helsinki 1961.

ATU

Uther, Hans-Jörg: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography 1–3. FF Communications, nos. 284–286. Soumalainen Tiedeakatemia, Helsinki 2004.


Viněta je převzata z ilustrace od Jiřího Trnky (1960/1972).

< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví