Oldřich Sirovátka

(1925—1992)

 

Publikované práce

  Boskovický zpěvníček. Uspořádal, předmluvu a poznámky napsal Oldřich Sirovátka. Krajové zpěvníčky, 1. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953, s. 63.

  Písně z Hané. Uspořádali Miroslav Jiroušek a Oldřich Sirovátka. Krajové zpěvníčky, 3. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954, s. 121.

  Veselosti nikdy dosti. Lidová vyprávění z Moravy. Vybrali a k vydání připravili Karel Fojtík a Oldřich Sirovátka. Il. Vojtěch Štolfa. Brno, Krajské nakladatelství 1956, s. 235.

  Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska. Sestavili Jaromír Gelnar a Oldřich Sirovátka. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1957, s. 238.

  Pohádky z Moravy. Výbor pořídil, vydavatelskými poznámkami opatřil a předmluvu napsal Oldřich Sirovátka. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, s. 265.

  Rosicko-Oslavansko. Život a kultura lidu v kamenouhelném revíru. Karel Fojtík – Oldřich Sirovátka. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd, 1961, s. 352.

  B. M. Kulda: Pohádky a pověsti z Rožnovska. Praha 1963.

  Lidové balady na Slovácku. Uherské Hradiště 1965.

  Česká lidová slovesnost a její mezinárodní vztahy. Praha 1967.

  Tschechische Volksmärchen. Düsseldorf 1968. Inhaltsverzeichnis.

  Lidové písně z Podluží. Písně Jana Turečka v zápisech Františky Kyselkové. K vydání připravili Karel Vetterl a Oldřich Sirovátka. Břeclav, Okresní kulturní středisko, 1975, s. 104.

  Čarovná stolička. Pohádky z Hané. Sestavili a doslov "O hanáckých pohádkách" a poznámky napsali Oldřich Sirovátka a Marta Šrámková. Il. Anna Grmelová. Profil dětem a mládeži, sv. 16. Ostrava, Profil, 1979 (náklad 20 000 výt.), 8°, str. 223 + (1).

  Folklór a folkloristika. O ľudovej slovesnosti. Bratislava 1982 (s M. Leščákem).

  Lhářské pohádky. Vypravuje Oldřich Sirovátka. Ilustroval Alois Mikulka. Edice Korálky, svazek 75. Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze 1972 (1. vyd.), stran 32.

  Lhářské pohádky. Vypravuje Oldřich Sirovátka. Ilustroval Alois Mikulka. Edice Korálky, svazek 130. Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, v Praze 1982 (2. vyd.), stran 32.

  Moravské národní pohádky a pověsti. Praha 1983 (s M. Šrámkovou).

  České lidové balady. Praha 1983 (s M. Šrámkovou).

  Ach, ta láska. Průvodce po české brakové literatuře. Text vybral a uspořádal, předmluvou a ediční poznámkou doprovodil Oldřich Sirovátka. Il. Miroslav Habr. Humor do kapsy, č. 23. Melantrich, Praha 1984.

  Klamárske rozprávky. Oldřich Sirovátka. Z čes. orig. Lhářské pohádky prel. Lýdia Vadkertiová. Il. Eva Ábelová-Mišáková. Edice Dukátiky. Pre najmenších. Bratislava, Mladé letá, 1984, 8°, str. 36.

  Poslední permoník. 1963.

  Katalog českých lidových balad = Katalog der Tschechischen Volksballaden. 1. Demonologické náměty. 2. Legendární náměty. Sestavili Marta Šrámková, Oldřich Sirovátka. Brno, Ústav slavistiky ČSAV, 1990, 20 cm, str. 190.

  Čítanka české lidové slovesnosti. Z lidových písní, vyprávění, říkadel a her. Sestavil Oldřich Sirovátka. Brno : Masarykova univerzita, 1992, s. 265.

  Contes de Pologne. Racontés par Oldřich Sirovátka. Adaptation française de Claude Clément. Ilustrations de Dagmar Berková. Arrangement graphique de Ivan Urbánek. Legendes et contes de tous les pays. Paris, Gründ, 1990 (1ère française édition), 29 cm, pp.205.

  Slawische Märchen. Erzählt von O. Sirovátka und R. Lužík. Ill. von Mária Želibská. Ins Deutsch von I. Kondraková und P. Cibuzavová. Märchen der Welt. 3. Auflage. Hanau/M., Dausien 1975, S. 199.

  Slawische Märchen. Erzählt von O. Sirovátka und R. Lužík. Mit Ill. von Maria Želibská . 2. Auflage. Hanau, Dausien, 1973, S. 199.


 

Soupis díla Oldřicha Sirovátky

  Oldřich Sirovátka (1925—1992). Sestavil Miroslav Válka za spolupráce Richarda Jeřábka. Bibliografická příloha Národopisné revue, č. 5. Strážnice, Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1993, str. 43.

 

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist